Saturday, 10 November 2012

Bahan KSSR Tahun 2

  Assalamualaikum dan Salam 1 Malaysia,

     Hari ini Cikgu Ahmad nak berkongsi  bahan-bahan untuk KSSR Tahun 2 telah dimuat naik di Laman Web Kementerian Pendidikan. Sesiapa yang berkaitan boleh la download kerana bahan ini akan digunakan semasa guru berkursus.
     Anda juga boleh download bahan-bahan tersebut di sini. Untuk download anda boleh klik bahan yang anda kehendaki di bawah ini.BAHAN KSSR TAHUN 2

19 - Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Masalah Penglihatan Tahun 2

Nota Matematik KSSR

Rancangan Tahunan/ Standard Pengajaran  Tahun 2  Matematik Versi Bahasa Melayu
http://www.slideshare.net/marshiza/ds-matematik-thn-2-12900024

Rancangan Tahunan/ Standard  Pengajaran Tahun 2 Matematik Bahasa Cina
http://www.slideshare.net/marshiza/dsk-matematik-tahun-2-edisi-bc-12900017

Rancangan Tahunan/ Standard Pengajaran Tahun 2 Matematik Bahasa Tamil
http://www.slideshare.net/marshiza/dsk-matematik-tahun-2-edisi-bt-12900023

Dokumen Standard Prestasi Matematik Tahun 2
http://www.slideshare.net/marshiza/11-sp-matematik-2

Modul Pengajaran Dan Pembelajaran KSSR Matematik Tahun 2
http://www.slideshare.net/marshiza/modul-pn-p-matematik-nombor-dan-operasi-thn-2a

Modul Pengajaran Dan Pembelajaran Sukatan Dan Geometri Tahun 2 Matematik KSSR
http://www.slideshare.net/marshiza/modul-pn-p-matematik-sukatan-dan-geometri-thn2-12900214

Pengiraan Secara Mental
http://www.slideshare.net/marshiza/pengiraan-secara-mental-tahun-2

Soalan Matematik Tahun 2


Bagi setiap soalan, empat pilihan jawapan diberikan. Satu daripadanya ialah jawapan yang betul. Pilih dan bulatkan jawapan yang betul.

1.                  Lima ratus sembilan belas dalam angka ialah

A.        519                                        
B.         509
C.        590                                        
D.        591


2.                  Kira menaik sepuluh sepuluh. Apakah nombor selepas 399 ?

A.        499                                        
B.         409
C.        389                                        
D.        398


3.                  Yang manakah nombornya lebih kecil daripada 619 tetapi lebih besar daripada 569 ?

A.        451                            
B.         576
C.        680                                        
D.        688


4.                  Pernyataan manakah yang benar ?

A.        565 lebih kecil daripada 556.                            
B.         742 adalah selepas 744.
C.        326 lebih besar daripada 239.                          
D.        446 adalah sebelum 436.


                       
            5.         430, 530, 630, ______, __P___
                        Apakah nompor P dalam susunan di atas ?

A.        730                                        
B.         780
            C.        830                                        
D.        9306.                 


P E R L A K S A N A AN
 
 


kiri                                     kanan

Susunan abjad yang kesebelas daripada kanan ialah


A.        A                                
B.         E
            C.        N                                
D.        S

7.                  27 + 37 =

A.        44
B.         54                                                        
C.        64
D.        74                                                          

8.         135 tambah 28 sama dengan

A.        153
B.         163         
C.        415
D.        425    

4
 
8
 
7
 
9.        

            Apakah hasil tambah ketiga-tiga nombor ?

A.                17                                                      
            B.         18
C.                19
D.        20             
 
10.                 + 34 = 685

Apakah nombor yang berada di dalam kotak ?

            A.        641                                        
            B.         651    
                        C.        661                                        
                        D.        671
11.       Manakah yang berikut apabila ditambah akan memperolehi    
           jawapan  876 ?      
A.   613 dan 243                 
B.   535 dan 351
C.   210 dan 666                                        
D.   433 dan 444

12.       Ambil 67 daripada 81. Berapakah bakinya ?

A.        36                                           
B.         16
C.        26                                           
D.        14

13.       81 – 45 =

A.        46                               
B.         48
C.        38                                           
D.        36

14.       Pasangan nombor manakah yang memperolehi bezanya adalah   
           67 ?

      A.        84 dan 27                                        
      B.         489 dan 422
                        C.        679 dan 602                        
                        D.        768 dan 433

15.       59 kurang daripada               ialah 19. Apakah nombor didalam  
           kotak ?
                                                            
      A.        30                                           
      B.         40
                        C.        50                                           
                        D.        78

16.       Pernyataan manakah yang benar ?
           
      A.        Ambil 27 daripada 54 memberi 27                              
      B.         69 tolak daripada 96 peroleh 33
                        C.        765 tolak 340 sama dengan 435                                  
                        D.        90 kurang daripada 123 ialah 6017.       7 x 2 =

                           A.        16                              
                           B.         18
                           C.        9                                 
                           D.        14

                          
18.       8 x __ = 32
     
      A.        2                                 
      B.         3
                        C.        5                                 
                        D.        4

19.       Berikut yang manakah memberi hasil darab yang sama seperti 4 dan 3 ?
            A.        3 x 5                           
            B.         5 x 4
                        C.        6 x 2                           
                        D.        2 x 7

           
20.       Darabkan lima dengan lima

      A.        15                               
      B.         24
                        C.        25                               
                        D.        35

21.       Pernyataan manakah yang benar ?

A.          5 x 2 = 12                                                                              
B.         6 x 4 = 24
C.        6 x 3 = 16                              
D.        7 x 2 = 15

22.       16 ÷ 4 =
                         
A.        7                                 
B.         5
C.        6                                 
D.        4

              
23.       8 =          ÷ 4

            Apakah nombor yang tertinggal di dalam petak itu ?

A.        4                                             
B.         2                                             
C.        16                               
D.        32                                           

24.       35 bahagi dengan 5 sama dengan

A.        8                                 
B.         7
C.        6                     
D.        5


25.       Pernyataan manakah yang memberi jawapan sebenar untuk   
           bahagi ?

A.        6 ÷ 3 = 3                    
B.         27 ÷ 4 = 6                                         
C.        25 ÷ 5 = 5                             
D.        36 ÷ 6 = 7                             

26.       Apakah nilai tempat bagi digit 9 dalam nombor 962 ?
                                    
A.        ribu                                        
B.         sa
                        C.        puluh                                    
                        D.        ratus

27.       Nombor ‘ empat ratus enam puluh dan kosong sa ‘ ialah
A.        406                            
B.         416
C.        461                            
D.        460

28.       Pernyataan manakah yang tidak benar ?

A.        46 + 21 = 67                         
B.         325 + 142 = 467
C.        235 + 32 = 267                                
D.        147 + 80 = 947            29.       Apakah perbezaan antara 98 dan 199 ?
                       
A.        11                               
B.         101
C.        110                            
D.        111

           
30.      3 + 3 + 3 + 3 + 3 =

A.        6 x 3                           
B.         5 x 3
C.        3 x 3                           
D.        4 x 3


            31.       Marion ada 83 setem. Adam ada 15 setem lebih daripada
                      Marion. Berapakah setem yang Adam ada ?                      
           
A.        78                                           
B.         98
C.        88                                           
D.        68


            32.       Dalam sebuah kereta api,  ada 29 penumpang kanak-kanak dan
                      48 penumpang dewasa. Berapakah lebih penumpang dewasa       
                      berbanding kanak-kanak dalam kereta api tersebut ?

A.        17                                           
B.         19
C.        29                                           
D.        27
            33.       Ada 5 buah kotak. Setiap kotak mempunyai 4 jubin. Berapakah
                      jubin yang ada dalam 5 buah kotak tersebut ?

A.        24                               
B.         16
C.        25                               
D.        2034.       Mazuin, Vivien dan Wani bahagi sama banyak 15 bunga ros.  
            Berapakah bunga ros yang Wani dapat ?

                              A.        4
                              B.         5                                                          
                              C.        6
                              D.        3                                                         

35.       Sebuah van membawa 668 telur. Selepas bergerak melalui jalan  
           yang teruk, hanya 550 yang tidak rosak. Berapakah telur yang
           sudah rosak ?          
A.        102                            
B.         108
C.        118                            
D.        120


36.       Jika Sandra berkongsi 28 biji gula-gula bersama tiga orang 
            kawannya, berapakah gula-gula seorang dapat ?

            A.        9                     
            B.         8                                 
            C.        6                                 
            D.        7


   37.   Shameen membuat 16 buah kek. Maria membuat 8 buah kek.
           Berapakah jumlah kek yang mereka buat ?

           A.         23                               
            B.         8         
           C.         14                               
            D.        24


   38.    Kebun Pak Abu mempunyai 73 pokok durian. 54 daripada pokok  
           tersebut telah mula berbuah. Berapakah jumlah pokok yang
           belum berbuah ?

           A.         12                                           
            B.         19                   
           C.         21                               
            D.        18

           
   39.   Sebuah basikal mempunyai dua tayar. Berapakah jumlah tayar  
           yang ada untuk 7 buah basikal kesemuanya ?
                                                  
            A.        9                                             
            B.         12                   
            C.        14                                           
            D.        16

40.       20 keping biskut telah dikumpulkan kepada 4 kumpulan. 
           Berapakah biskut yang ada dalam setiap kumpulan ?

            A.        6                                             
            B.         8                                 
            C.        7                                             
            D.        5


  
SOALAN TAMAT
DISEMAK OLEH;                                                          DISAHKAN OLEH;


………………………………..                                      …………………………… Ketua Panitia Matematik.                                      

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...